AL Duhail SC VS Al Shamal SC 23-01-2023 (QSL 2022-2023)